Yim, Jin Seong Solo Exhibition
(2018. 5. 16 –5. 29)